L’Associació

La Asociación de Donantes de Sangre de la Provincia de Valencia és una entitat, sense ànim de lucre, acollida a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març que regula el Dret d’Associació. El seu objecte social es fonamenta en la realització d’activitats de qualsevol tipus que tinguen com a objecte la promoció de la donació altruista de sang, així com l’impuls de la divulgació d’esta pràctica solidària entre la població.

Esta Associació està oberta a totes aquelles persones i entitats que vullguen col·laborar en la noble tasca d’impulsar i estimular la donació en l’àmbit territorial de la província de València. Els socis, en el moment de la seua adhesió es comprometen a treballar desinteressadament pel compliment dels fins de l’Associació.

La nostra història

Un camí que hem recorregut junts des de l’any 2013 i que hui continua sent més necessari que mai.

L’Associació va ser creada el 2 de juliol de 2013, data en què va tindre lloc la primera reunió dels promotors del projecte, alçant la corresponent Acta Fundacional. En la mateixa data, es van aprovar els primers estatuts que van ser remesos per a la seua autorització a la Generalitat Valenciana. Una vegada autoritzats els estatuts, el 12 de Novembre de 2013, va tindre lloc la primera Assemblea de l’Associació, designant-se la primera Junta Directiva.

Com designa als seus estatuts, l’Associació troba les seues arrels en la primitiva Hermandad de Donantes de la Seguridad Social de Valencia creada en 1967. Esta associació, en els seus anys de vida, va realitzar una immensa labor, basada en el foment dels hàbits de solidaritat social, contribuint i estimulant l’hemodonación altruista. Posteriorment, la creació per part de la Generalitat de noves estructures organitzatives per a donar una resposta moderna i eficaç al repte constant de la captació, tractament i distribució de derivats sanguinis, va motivar la integració de les seues funcions en el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) .

Al marge de la magnífica labor desenrotllada des dels seus inicis pel CTCV, els promotors de l’Associació van estimar convenient la creació de la mateixa, per a complementar geogràficament la labor que ja desenrotllaven altres associacions locals i provincials de la Comunitat: Associació de Donants de Sang de Puçol, Associació de Donants de Sang Sant Vicent de Paul d’Ontinyent i l’Associació de Donants de Sang de la Província d’Alacant.

Amb data 6 de Març de 2015, l’Assemblea General de l’Associació va aprovar l’adhesió de la mateixa a la Federació d’Associacions de Donants de Sang de la Comunitat Valenciana, entitat de què també formen part les associacions mencionades anteriorment. L’última modificació dels estatuts de l’Associació va ser aprovada per l’Assemblea General de 23 de Juny de 2017.

Informació institucional

El treball en equip i la transparència són dos dels nostres pilars fonamentals.

 • Estatuts actuals
 • Aprobació d’estatuts

Junta directiva

Persones com tu de distints àmbits professionals treballant per un mateix objectiu.

A data del 31.12.2018, estava integrada per les següents persones

 • D. Roberto Roig Oltra, President
 • D. Ferrán Baixauli Jornet, Vicepresident
 • D. Vicente M. Bayarri Bellver, Tresorer
 • D. Juan Carlos Villanueva Muñoz, Secretari
 • D. Bernardo Guzmán Montoro, Vocal
 • D. Sergio Peláez Marqués, Vocal
 • D. José Tomás Martínez Germes, Vocal
 • D. Rafael Rodríguez Martínez , Vocal
 • Dª Manuela García Reboll, Vocal
 • D. Luis Roberto Larrea González, Vocal